מאמרים

אז מה הוא סיפור קהילתי ולמה צריך אותו?

"המציאות היא תמיד לא אחידה, מסוכסכת ומלאת סתירות, הדרך היחידה
לארגן אותה בתבנית משמעותית היא לנסות לספר סיפור" (ויליאם פוקנר)

בקהילות חדשות, מתודת הסיפור הקהילתי נועדה לברוא מציאות חדשה, לתת תחושת שייכות לרתום אנשים לעשייה ולצייר תמונה משותפת.

סיפור קהילתי הוא נרטיב משותף שנועד לשקף את החוויות, הערכים הרצויים וההיסטוריה (במידה וקיימת) של קהילה מסוימת.

לעתים קרובות סיפור קהילתי משמש כדרך לחבר ולשזור חברים וחברות לקהילה ולעודד אותם להתחבר זה לזה ולחוש תחושת שייכות וזהות משותפת.

סיפור קהילתי יכול לכלול זיכרונות משותפים ומשקף את ערכיה ואמונותיה ודרך פעילותה של הקהילה.
סיפור קהילתי משמש גם כמקור השראה ותפקידו לעזור לאנשים למצוא את מקומם בקהילה, להשתלב, להרגיש חלק ולפעול יחד למען מטרות ויעדים משותפים.

קהילה – במובן של מערכת קשרים חברתיים שמשמעותם – תחושת ביטחון 360

א. ניצור ונטפח קשרים וחיבורים בין הדיירים (הון קהילתי)
ב. נחולל חוויות אישיות וקהילתיות היוצרות חיבורים תחושת שותפות)
ג. נפתח מרחבי שהייה ועניין בפרויקט (כולל פרויקטי POP UP )
ד. נקדם נתינה ועשייה משמעותית משותפת (נוסיף את הערך של משמעות)
ה. נוביל תהליכי שיתוף, למידה ושיפור מתמיד של החוויות הקהילתיות (שיפור ולמידה מתמדת)