אנחנו מציעים חבילת שירותים קהילתיים אשר מסייעים לבנות סיפור קהילתי לכל מגדל ומתחם מגורים

המטרה

לפתח קהילתיות כחלק מחווית חיים אורבנית חדשה
עבור דיירי מגדלי ומתחמי מגורים

השיטה

לאפשר לכל מגדל/מתחם מגורים לפתח סִפּוּר קְהִילָּתִי ייחודי ע"י:

חיזוק קשרים וחיבורים בין הדיירים

יצירת חוויות קהילתיות

פיתוח מרחבי שהייה קהילתיים

קידום נתינה ועשייה משותפת

הובלת תהליכי שיתוף, למידה ושיפור הקהילה